کاملترین فایل قوانین تعهد آور

در این پست فایل با عنوان قوانین تعهد آور گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:قوانین,تعهد آور,قوانین تعهد آور,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت رنگ صنعتی:رنگ صنعتی,پاورپوینت رنگ صنعتی,دانلود پاورپوینت رنگ صنعتی,تاریخچه صنعت رنگ,پاورپوینت تاریخچه صنعت رنگ,دانلود پاورپوینت تاریخچه صنعت رنگ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری ,طراحی معما

پاورپوینت قواعد عربی 3:پاورپوینت قواعد عربی 3 225 اسلاید,پاورپوینت قواعد عربی 3 , قواعد عربی 3 ,پاورپوینت قواعد عربی 3

پروژه مالی حقوق و دستمزد:پروژه مالی,ورودی سیستم حقوق و دستمزد ,سیستم حقوق و دستمزد ,اجزاء سیستم حقوق و دستمزد ,کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ,پرداخت حقوق و دستمزد ,پردازش حقوق و دستمزد ,نقش حقوق و دستمزد ,نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد ,خروجی سیستم حقوق و دستمزد ,لیست حقوق و دستمزد ,تنظیم لیست حقوق و دستمزد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان(بخش دوم):الزامات عمومی ساختمان,پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان,دانلود پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان,مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,پاورپوینت مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,دانلود پاورپوینت مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,ضوابط کلی ساختمان ,پاورپوینت ضوابط کلی ساختمان ,دانلود پاورپوینت ضوابط کلی ساختمان ,الزامات فضاهای توقفگاه وسایل نقلیه ,پاورپوینت الزامات فضا

آزمون جملات ناتمام راتر:آزمون جملات ناتمام راتر,آزمون جملات ناتمام ,راتر

مقاله درمورد آرامش ذهنی:آرامش ذهنی,مراحل رسیدن به ارامش ذهنی,ارامش ذهنی چیست,ارامش افکار مثبت اندیشی,مقابله با استرس و اضطراب,دانلود,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بهبود طراحی وب سایت:دانلود مقاله بهبود طراحی وب سایت,دانلود تحقیق بهبود طراحی وب سایت,دانلود پژوهش بهبود طراحی وب سایت,دانلود پروژه بهبود طراحی وب سایت,دانلود پایان نامه بهبود طراحی وب سایت,دانلود رساله بهبود طراحی وب سایت,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود رس

تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا:شنا, تداخل ضمنی, تمرین نزدیک به مسدود, تمرین نزدیک به تصادفی ,اکتساب, یادداری

هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه طی سالهای 2012-2008:هویت غرب مرکزگرا, روابط غیر همکارانه ,ایران , ترکیه , حزب عدالت و توسعه,هویت,منافع, غرب مرکزگرا ,طی سالهای 20122008,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران:حقوق اساسی, جمهوری اسلامی ایران,حقوق,جمهوری اسلامی,مبانی اعتقادی,حاکمیت مذهبی,حاکمیت ملی,تفکیک قوا,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه