کاملترین فایل قوانین تعهد آور

در این پست فایل با عنوان قوانین تعهد آور گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:قوانین,تعهد آور,قوانین تعهد آور,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اقلیم تبریز:دانلود پاورپوینت اقلیم تبریز ,اقلیم تبریز ,پروژه تنظیم شرایط محیطی,آشنایی با اقلیم تبریز,معماری و اقلیم تبریز,پاورپوینت معماری و اقلیم تبریز,بناهای تاریخی تبریز,پاورپوینت اقلیم تبریز ,پاورپوینت فرم ساختمانها در تبریز

پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام:پروپوزال بررسی ارتباط بین ریسک تمرکز مشتری و هزینه سرمایه صاحبان سهام,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با تولید و نصب کانالت برای انتقال آب در زمین های زراعی وباغی:آشنایی با تولید و نصب کانالت برای انتقال آب در زمین های زراعی وباغی,پاورپوینت آشنایی با تولید و نصب کانالت برای انتقال آب در زمین های زراعی وباغی,دانلود پاورپوینت آشنایی با تولید و نصب کانالت برای انتقال آب در زمین های زراعی وباغی,تولید و نصب کانالت,پاورپوینت تولید و نصب کانالت,دانلود پاورپوینت تولید و نصب کانالت,مهندسی عمران,ساختمان,سازه

پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی:دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی,شبکه های عصبی,شبکه های عصبی مصنوعی(ANNها),تفاوت حافظه ی انسان و حافظه ی کامپیوتر,پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی,پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی,شبکه های عصبی زیستی,پزشکی,نرم افزارهای شبکه های عصبی

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت:ادله فقهی و حقوقی ,صحت شرط عدم مسئولیت,شرط عدم مسئولیت,صحت,بطان,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پژوهش ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت,مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت,تحقیق ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت,پروژه ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه):پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه),پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان پیشینه حسابرسی,پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی,پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,

پاورپوینت حقوق و قانون کار:حقوق,قانون کار,حقوق و قانون کار,پاورپوینت حقوق و قانون کار,تحقیق درمورد حقوق,دانلود مقاله قانون کار,تعریف حقوق,جایگاه حقوق کار در تقسیمات حقوق,منابع قانون کار,تعریف قرارداد کار,مراجع حل اختلاف,دانلود پاورپوینت حقوق و قانون کار

پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر:پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر,توحید در دین یهود,توحید در مسیحیت,توحید در اسلام,توحید در قرآن,پاورپوینت توحید در دین یهود و مسیحیت و اسلام,دانلود پاورپوینت توحید در قرآن,پاورپوینت توحید در قرآن و روایات,توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر,تحقیق درمورد توحید,دانلود مقاله توحید در قرآن

پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز:روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز, شیمیایی فروکتوز,استخراج آنزیمی , استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز,تحقیق روش های استخراج آنزیمی,مقاله شیمیایی فروکتوز,بررسی روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز,پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز,دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز,فروکتوز,پروژه,پژوهش,مق

پاورپوینت مطالعات اقلیمی آذربایجان غربی:دانلود پاورپوینت مطالعات اقلیمی آذربایجان غربی,پاورپوینت مطالعات اقلیمی آذربایجان غربی ,مطالعات اقلیمی آذربایجان غربی,آذربایجان غربی,مطالعات اقلیمی